Şaban Furkan KAYA
Yurt Dışı İlişkiler Birim Başkanı
06.10.1995 Kahramanmaraş doğumlu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Gaziantepde tamamladı. Gaziantep Üniversitesi İşletme 4. Sınıf öğrencisi.

Yurtdışında AGB’nin tanıtılması ve yurtdışı işlerinin tek elden yürütülmesi için var. Amacı AGB nin yurtdışında aktif olarak rol alması ve AGB’nin tanıtılması. Yapmak istediğim projeler FUEN gibi sadece azınlıklara hitap eden bir kuruluş ile değilde daha çok Birleşmiş Milletler tarzı Genel Topluluğa hitap eden çatı kuruluşlarıyla birlikte ortak paydalarda çalışarak Ahıskayı ve Ahıskalıları tam tanıtma çabası ve gayesi içine girmek istemem.