Murat KHASHİMOV
Bilimsel Faaliyetler Birim Başkanı
26.06.1995 doğumlu Murad, Azerbaycan’ın Haçmaz şehrinde doğmuştur. Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Rusya’nın Beloreçensk şehrine göç etmiş olan Murad, lise dahil tüm eğitim sürecini aynı şehirde tamamlamıştır. Akabinde 2013 yılında Türkiye’nin Konya şehrinde yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde lisans eğitimine başlamış ve 2017 yılının sonunda çiftanadal programı kapsamında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden dereceyle mezun olmuştur. Şuan da ise Murad Türkiye Burslusu öğrenci olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve aynı zamanda tez aşamasında bulunmaktadır.

“Bilimsel Faaliyetler Birimi”, Ahıskalı Gençler Birliği (AGB) nezdinde faaliyet gösteren bir birimdir. Son yıllarda, Ahıska Türkleri konusunda gerek Türkiye gerekse de uluslararası yazında çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen bu alandaki çalışmaların yetersiz kaldığı ve bu nedene bağlı olarak bir boşluğun oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu hususu göz önünde bulundurarak, ilgili birim oluşan boşluğu bir nebzede olsa doldurmayı ve genel çerçeveyle Ahıska Türkleri hakkında yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu birimin diğer önemli amaçları arasında bazı su amaçlar yer almaktadır: 1. Ahıska Bölgesi,Ahıska Türkleri ve diğer ilgili konusunda çeşitli bilimsel çalışmaları yürütmek. 2. Ahıska Bölgesi,Ahıska Türkleri ve diğer ilgili konular hakkında yapılması planlanan bilimsel programların kordinasyon sürecini yönetmek. 3. Bilimsel alanlara girerek, çalışmalar yapmak isteyen Ahıskalı gençlere teşvik edici yönlendirmelerde bulunmak. 4. Bilimse çalışmalara ilgi duyan Ahıska Türklerine yönelik bilgilendirme işlevini yürütmek vb.