Hakkımızda

Ahıskalı Gençler Birliği, yakın bir zaman önce kurulmamıştır. Ahıskalı Gençler Birliği yüz yılardır bu milletin gençlerinin bağrında ateş gibi yanan duyguların dışa yansımasıdır. Sovyet zulmüne karşı duran gücün yansımasıdır. Rus işgaline karşı çıkan duygunun direnişidir. Mevcudiyetini Ahıskalı gençliğin ruhunda bulan ve bu yolda ilerleyen Gençliğin bekasıdır. Geçmişte atalarımızın, halde bizlerin, sonrasında gelecek nesillerimizin gururla taşıdığı ve taşıyacağı bayraktır Ahıskalı Gençler Birliği. Ahıskalı Gençler Birliği gücünü Ahıskalı Türkler’in şanlı tarihinden alan genç nesillerin, bizlerin birliğidir. Ahıskalı Gençler Birliği’nin bu hayatta iki gayesi vardır. Kutsal davamız olan Ahıska’ya sahip çıkma ve Ahıskalı Gençler’in sorunlarıyla ilgilenme.

Bu ülkü ve uğurda bir araya gelen, tamamen gençlerin iradesiyle şekillenen tek Ahıskalı kuruluş olan Ahıskalı Gençler Birliği hiçbir kurum veya kuruluşun ne ardı ne öncülüdür. Ahıska diyen her gencin çatısı ve koltuğudur bu birlik. Ahıskalı Gençler Birliği sadece Ahıska Gençliğinin bendidir, benidir.

Bazı platformlarda Ahıskalı Gençler Birliği’nin adını farklı kurum ve kuruluşlarla veya gayelerle ananlara istinaden bu zorunlu açıklamayı tüm gençliğe ve kamuoyuna saygı ile duyururuz!

 

Orman Ulfanov
Ahıskalı Gençler Birliği Başkanı