Gençlik Marşı

GENÇLİK MARŞI

Bir gençlik geliyor, milletin sesi,
Geliyor dağıtsın dumanı, sisi,
Dağıtsın zindanı, kırsın kafesi!
Milletim özgürce alsın nefesi.

Bir gençlik geliyor, okuyup marşı,
Gür sesi titretir göklerde arşı,
Dünyaya sulh diyor, sever barışı
Deniz tek coşkulu, kim çıkar karşı?

Bir gençlik geliyor, sağlam ve zinde,
Hakkını haykırır hakkın izinde
Yüzer ilim, irfan, fen denizinde,
Bu gençlik oturmaz gurbet dizinde

Bir gençlik geliyor halkın sevinci,
Milletin kalbidir, milletin genci,
Millet deniz ise gençlik bir inci
İş başa düşerse her an birinci

Bir gençlik geliyor halkın yüreği,
Millet bina ise, gençlik direği,
Bükülmez kolları, çelik bileği,
Hiç yere gelir mi sırtı, küreği?

Bir gençlik geliyor, erlerin eri,
Milletin gözüdür, gözünün feri,
Dünyaya bedeldir her bir neferi
Sorun vatan ise, döner mi geri?

Bir gençlik geliyor hoştur kelamı,
Dünyaya haykırır sevgi, selamı,
En büyük silahı, elde kalemi,
Sevgiyle fetheder cümle âlemi.

Bir gençlik geliyor, güldür milleti,
Kurtar gurbetlerden, kazan minneti,
Nur ol zulmetlere, kov bu zilleti,
Kov damdan baykuşu, kalpten illeti.

Bir gençlik geliyor aşılmaz kaya,
Her biri bir güneş, benzer bir aya,
Göğsü iman dolu, temiz bir maya,
Bu gençlik milleti bırakmaz yaya.

Bir gençlik geliyor haykırarak hak,
Gelir alnı açık, gelir yüzü ak,
Elinde ecdattan aldığı bayrak,
Senindir her çakıl, her karış toprak!

 

Mircevat AHISKALI